Elektromeritve je potrebno izvajati v okviru tehničnih smernic in pravilnikov, saj s tem omogočamo varno uporabo že obstoječih električnih inštalacij, preprečevanje nezgod, odkrivanje morebitnih napak na instalacijah ter nadzor nad delovanjem omrežja in naprav. V podjetju imamo vsa dovoljenja, znanje in preverjeno opremo, ki ustreza predpisanim smernicam za izvajanje meritev v vaših stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in drugih objektih.

Izvajamo vse zahtevane in predpisane meritve na informacijskem ožičenju CAT5, CAT6, CAT7